• mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner
  • mainbanner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 2)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 18/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 04/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (รอบที่ 2)

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/06/2560

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับมหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 07/06/2560

ผู้บฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 10/02/2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (Direct Admissions) รอบที่ 1/2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 28/01/2560

งานประชุมวิชาการ หัวข้อปัจจุบันของการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญใหม่ในมนุษย์และยาชีววัตถุคล้ายคลึง

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 26/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ หัวข้อ  Current knowledge in Infectious disease

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 04/07/2560

เอกสารประกอบการบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนโครงร่างวิจัย ให้ได้ทุนและการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 08/06/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 004/2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 14/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ 003/2560

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 14/07/2560

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

อ่านต่อที่นี่ วันที่โพสต์ 05/07/2560

งานวิชาการ/งานวิจัย

ปฎิทินกิจกรรม

ติดตามเราได้ที่นี่