คณาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
ระบบประเมินเกรด
ประกาศมหาวิทยาลัย
จรรยาบรรณอาจารย์
ระบบลงทะเบียนและสถิตินิสิต
E-learning
ระบบประเมินการเรียนการสอน
สำนักห้องสมุด
บทความ
งานวิจัย
 ระบบจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

Limonia  acidessima
ต้นไม้ประจำคณะิ ต้นพญายา
สีประจำคณะ สีเขียวมะกอก

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   การจัดการศึกษาเพื่อผลิตเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเตรียม
ยาเลือกสรรยา ควบคุมและประกันคุณภาพ ให้การบริการด้าน
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ชื่อภาษาไทย :     หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy Program

 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 6 ปี
ใช้เวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปีการศึกษาครึ่งและอย่างมาก
ไม่เกิน 12 ปี
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
    ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 รายละเอียด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 ตารางกิจกรรม
 ประมวลภาพกิจกรรม
 
แบบฟอร์เอกสาร
tyryag
BH2015

ตารางกิจกรรม
คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่
กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน
 
 
 
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20131
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3810-2610 E-mail : pharmbuu@hotmail.com